Hướng dẫn chọn sizeHướng dẫn chọn size


Size 3 – 6m : 4-6 kg

Size 6 – 9m : 6-8 kg

Size 9 – 12m : 8-9 kg

Size 12-18m : 10-11 kg

Size 18-24m : 11-12 kg

Size 24-36m : 12-13 kg

Size 1 : 9-11 kg

Size 2 : 11-12 kg

Size 3 : 12-13 kg

Size 4 : 14-16 kg

Size 5 : 17-19 kg

Size 6 : 19-21 kg

Size 7 : 21-23 kg

Size 8 : 23-25 kg

Size 9 : 25-27 kg

Size 10 : 27-30 kg

Size 11 : 30-32 kg

Size 12 : 32-34 kg

Size 13 : 33-35 kg

Size 14 : 35-37 kg

Size 15 : 37- 40 kg