Rabity - Chính sách đổi hàng


1. Điều kiện để Khách hàng đổi / trả sản phẩm

  • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua sn phẩm và khách hàng giữ hóa đơn mua hàng. Mỗi sn phẩm chỉ được đổi/ tr01 lần duy nhất.
  • Không áp dng với sn phẩm quần áo lót, phụ kiện và sản phẩm giảm giá 

2. Quy cách sản phẩm:

  • Sản phẩm chưa qua giặt là, không bị bẩn, không dính các vết mỹ phẩm, không nhiễm mùi hay hư hỏng bởi những tác nhân bên ngoài cửa hàng sau khi mua.

  • Sản phẩm bị lỗi sản xuất

3. Quy trình đổi/ trả hàng: 

Quy tắc: Giá trị Đổi Trả tính theo giá bán thực tế tại thời điểm mua hàng.

  Đổi sản phẩm cùng mã, khác size

  Đổi sản phẩm khác mã

  Trả lại sản phẩm đã mua

Diễn giải

Khách hàng đổi sn phẩm đã mua lấy một sn phẩm cùng loi, khác size

Khách hàng đổi sn phẩm đã mua lấy      một sn phẩm khác loi

  Khách hàng trli sn phẩm đã mua

  Giao dịch tiền mặt

Không diễn ra giao dch tiền mặt

 Khách hàng bù thêm tiền thiếu nếu giá     trị hàng đổi lớn hơn giá trị hàng đã           mua. 

 Công ty hoàn lại tiền dư nếu giá trị           hàng đổi thấp hơn giá trị hàng đã mua

  Công ty hoàn li số tiền bằng giá trsn    phẩm

  Quy trình hệ thống

Không cần thay đổi thông tin trên  hệ thống

 Nhân viên bán hàng in hóa đơn trên hệ     thống:

 - Mã hàng cũ: Số lượng âm
 - Mã hàng m
ới: Số lượng dương

  Nhân viên bán hàng in hóa đơn trên hệ    thống:

  Mã hàng cũ: Số lượng âm4. Thời gian giải quyết đổi sản phẩm cho khách

Không quá 02 ngày (48 giờ)


             Hotline: 0985.867.669

               Chân thành cảm ơn quý khách!

                -------------------------------------

1900633520