Vincom Plaza Hòa Bình

Địa chỉ : Gian L3-05, Tầng 3, Vincom Plaza Hòa Bình, Đường Cù Chính Lan, P. Đồng Tiến, TP Hòa Bình

Hotline: 0978253157