PN- Vivo City

Gian 02-05B, TTTM Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
Hotline: 02836200070
Thời gian làm việc: 10:00-22:00