PN-Vincom Trần Phú

Gian L3-K2, Tầng 3, Vincom Trần Phú, 78-80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Hotline: 0333122822 
Thời gian làm việc: 09:30-22:00