PN- Vincom Thảo Điền

Gian B1-08C, Tầng B1, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
 Hotline: 02837442045
 Thời gian làm việc: 10:00-22:00