PN-Vincom Plaza Dĩ An

Gian L3-K3, Tầng 3, Vincom Plaza Dĩ An, ĐT 743B, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, T. Bình Dương
 Hotline: 0934638952 
Thời gian làm việc: 10:00-22:00