PN-Lotte Gò Vấp

Gian 1F 40A-40B18, Lotte Gò Vấp, 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 
Hotline: 02836207569
Thời gian làm việc: 09:30-22:00