PN-Big C Mỹ Tho

Gian K41, Tầng 2, Big C Mỹ Tho, 545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang 
Hotline: 0368229551
Thời gian làm việc: 09:30-22:00