PB-Vincom Plaza Việt Trì

Gian L3-08, Tầng 3, Vincom Plaza Việt Trì, Số 2 Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 
Hotline: 0974590887