PB-Vincom Plaza Lý Bôn - Thái Bình

Gian L3-02, Tầng 3, Vincom Plaza Lý Bôn, 460 Đường Lý Bôn, Phường Đề Thám, TP Thái Bình
Hotline: 0973053474