PB-Vincom Plaza Lạng Sơn

Gian L2-K1-K2, Tầng 2,Vincom Plaza Lạng Sơn, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn 
Hotline: 0979046913