Nguyễn Đình Chiểu

Địa Chỉ: Số 220 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

 Hotline: 02838221409