Go Quảng Ngãi

 Địa chỉ:Kios 10-11-14, TTTM Go Quảng Ngãi, Đường Lý Thường Kiệt, TP. Quảng Ngãi
Hotline: 0934025926