Big C Vinh

 Địa chỉ :Kiot 2,3,7,8, Tầng 1, Big C Vinh, Số 2 Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An
Hotline: 0978253157