Vincom Plaza Lạng Sơn

 Địa chỉ :Gian L2-K1-K2, Tầng 2,Vincom Plaza Lạng Sơn, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Hotline: 0978253157