PB-Vincom Plaza Ngô Quyền - Đà Nẵng

Gian L3-K11, Tầng 3, Vincom Plaza Ngô Quyền, 910 Đường Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0357962773